Umawiasz wizytę w punkcie:
62-709 Malanów
ul.Turecka 16

Urząd stanu cywilnego