Umawiasz wizytę w punkcie:
55-330 Miękinia
ul. Kościuszki 18A

budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej