Umawiasz wizytę w punkcie:
66-530 Drezdenko
ul. Piłsudskiego 8

Szpital Powiatowy pok.nr 113 (I piętro)