Umawiasz wizytę w punkcie:
62-035 Kórnik
ul.Poznańska 34 A

budynek Ośrodka Pomocy Społecznej