Umawiasz wizytę w punkcie:
63-330 Dobrzyca
ul. Koźmińska 10

budynk Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy