Umawiasz wizytę w punkcie:
56-416 Twardogóra
ul. 1 Maja 2

budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej