Umawiasz wizytę w punkcie:
67-124 Nowe Miasteczko
ul. Kościuszki 2

budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku