Umawiasz wizytę w punkcie:
56-300 Milicz
ul. Ks. E. Waresiaka 7

budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu