Umawiasz wizytę w punkcie:
59-630 Mirsk
ul. Mickiewicza 36

budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirsku