Umawiasz wizytę w punkcie:
59-820 Leśna
ul. Tadeusza Kościuszki 7

budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej