Umawiasz wizytę w punkcie:
64-111 Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 7

budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie