Umawiasz wizytę w punkcie:
59-225 Chojnów
ul. Rynek 20

budynek filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy