Umawiasz wizytę w punkcie:
59-220 Legnica
ul. Kościuszki 38

budynek Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy