Umawiasz wizytę w punkcie:
64-020 Czempiń
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

budynek Urzędu Gminy w Czempiniu