Umawiasz wizytę w punkcie:
64-000 Kościan
ul. Kościelna 5a

budynek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie