Umawiasz wizytę w punkcie:
63-642 Perzów
Perzów 77a

budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie