Umawiasz wizytę w punkcie:
59-411 Paszowice
Paszowice 137A

budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, wejście od biblioteki, I piętro